Bystyret 11. mai 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 56/17: Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

PS 56/17: Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

I brev datert 10.10.16 anmodet Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMD) Mandal kommune om å bosette 55 flyktninger i 2017, hvorav 10 av disse plassene skulle forbeholdes enslige mindreårige.

I bystyrets møte i desember ble det vedtatt at kommunen skulle bosette 45 flyktninger i 2017. Familiegjenforente er ikke inkludert i antallet på 45, men vil komme i tillegg. Mandal kommune utsetter behandling av anmodning om bosetting av enslig mindreårige flyktninger i 2017 til forslag om endret finansieringsordning for enslig mindreårige er avklart og kommunen mottar mer forutsigbare tall fra IMDi knyttet til bosetting av enslig mindreårige flyktninger.

Mandal kommune mottok 3. mars 2017 ny anmodning fra IMDi om redusert bosetting for 2017. IMDi anmoder nå Mandal kommune om å bosette til sammen 50 flyktninger, herav 5 enslige mindreårige flyktninger. IMDi ber om at de 5 plassene forbeholdes bosetting av enslige mindreårige gjennom Bufetat,  men at Mandal kommune er fleksibel knyttet i fordeling av plasser til enslige mindreårige over/under 15 år dersom alderssammensetningen i denne
gruppen endrer seg. Hovedårsaken til at IMDi ber om færre plasser til enslige mindreårige er at det er færre enslige mindreårige asylsøkere som kommer til landet, og færre av de som kommer som innvilges oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo