Bystyret 11. mai 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 53/17: Betongparken – Realisering av byggetrinn 1 og 2

PS 53/17: Betongparken – Realisering av byggetrinn 1 og 2

I budsjettvedtaket for 2017 ble det bevilget kr 3.750.000,- til realisering av betongpark. Finansieringen skulle fordeles med kr 1.000.000,- i privat innsamlede midler, kr 1.000.000,- i kommunale midler, kr 1.000.000,- i spillemidler og momskompensasjon.

Arbeidsgruppa for betongpark utarbeidet en beskrivelse som ble lagt ut som en åpen anbudskonkurranse på Doffin. Tilbyderne skulle i konkurransen designe en betongpark, type «street plaza» (byggetrinn 1), innenfor en fast pris på kr 3.000.000,- eks mva. Med utgangspunkt i budsjettvedtaket for 2017, skulle dette vært 3.000.000,- inkl mva. Det ble også lagt inn en opsjon hvor tilbyderne skulle designe og prise en «bowl» (byggetrinn 2).

Landskapsentreprenørene AS vant konkurransen med sitt tilbud, og det er de kommunen har intensjon om å inngå kontrakt med. I deres tilbud er opsjonen med «bowl» priset til kr 900.000,- eks mva.

Som følge av at anbudsbeskrivelsen var uklar knyttet til mva, og at tilbudene ble gitt med en ramme på kr 3.000.000,- eks mva er hele bevilgningen bundet opp i entreprisekostnad for byggetrinn 1.

Prosjektgruppa har verifisert at enkelte prosjektkostnader ikke er dekket av budsjettvedtaket og at det er behov for å be om en bevilgning til dette.

Vest-Agder Fylkeskommune (VAF) har i samarbeidsmøtet med kommunen og i etterkant vært svært positive til prosjektet, og er positive til at de får en søknad om økonomisk støtte som bidrar til en realisering av byggetrinn 1 og 2 samtidig. En søknad fra kommunen sammen med et bystyrevedtak på den kommunale finansieringen, vil være avgjørende for VAF sin behandling av saken. Søknaden må være mottatt hos VAF innen 02.05.2017 og bystyrevedtak må derfor ettersendes.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo