Bystyret 11. mai 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 52/17: Hotell på Malmø – Valg av utbygger og opsjonsavtale

PS 52/17: Hotell på Malmø – Valg av utbygger og opsjonsavtale

I planene for Nedre Malmø har det vært lagt til rette for å etablere hotell i direkte tilknytning til Buen kulturhus (på den såkalte hotelltomta). Kulturhuset er klargjort for en fysisk tilknytning til hotellet.

Det vises bl.a til reguleringsplan for del av Nedre Malmø, vedtatt 16.04.2009. Det har videre vært en forutsetning at det skal etableres kjøkken på hotellet, som også skal kunne betjene Buen kulturhus.

I samarbeidsavtalen mellom Mandal kommune, Halse Eiendom AS, Malmø Utvikling AS og AF Buen, datert 15.12.2009, med tillegg datert 07.06.2010, ble Malmø Utvikling AS gitt rett til å bygge ut hotell på hotelltomta. I følge samarbeidsavtalen kunne kommunen kansellere avtalen dersom utbygging av hotellet ikke kom i gang innen 3 år etter at Buen var ferdig.

I juni 2015 vedtok bystyret at en ikke skulle forlenge avtalen med Malmø Utvikling AS om rett til å bygge hotellet.

I november 2016 vedtok bystyret blant annet å anmode Halse Eiendom AS – i samråd med ordføreren – om å ta et ansvar for videre arbeid mot investorer for å sikre realisering av hotellet.

Både i forkant og etterkant av ovennevnte bystyrevedtak var ordføreren, i samarbeid med administrasjonen og Halse Eiendom AS, i dialog med flere aktuelle hotellinvestorer. Målsettingen med dialogen var å skape interesse hos hotellinvestorer og sjekke ut hva som var viktig for dem for at de skulle være interessert i å levere tilbud.

Rådmannen vet fra tidligere at det er meget krevende å bygge hotell i mindre byer. I dialogen med markedet fikk Halse Eiendom tydelig tilbakemelding på at det måtte være mulighet for etappevis utbygging, at det måtte være fleksibilitet i det økonomiske oppgjøret og fleksibilitet i forhold til hvilke funksjoner som kunne kombineres med hotellet, slik at en kunne få synergier som sikrer et bedre økonomisk grunnlag for hotellet. Videre fikk de klar tilbakemelding om at det var begrenset hvilke ressurser tilbyderne kunne legge i planene tidlig, før de visste om de kunne bli en reell aktør.

På bakgrunn av dette ble det utlyst en konkurranse der det til slutt var to tilbydere som presenterte sine tilbud.

Det er marginal forskjell på tilbyderne når det gjelder infrastruktur:

  • Base Property AS betaler en fast sum på 5,0 mill.kr. til infrastruktur
  • Gazza Eiendom AS betaler, med begge byggetrinn, det gjenstående beløpet til infrastruktur i samsvar med forpliktelsen i godkjent utbyggingsavtale. 50 % av tilskuddet til infrastruktur ble betalt av Malmø Utvikling AS som en del av samarbeidsavtalen. Gjenstående beløp er ca 5,5 mill.kr.

Det er betydelig forskjell i hva tilbyderne vil betale for tomta:

  • For det planlagte hotellet vil Base Property AS betale 3,0 mill.kr. Gazza Eiendom AS vil betale 5,0 mill.kr. for 1. byggetrinn og 10,0 mill.kr. for 2. byggetrinn – til sammen 15,0 mill.kr.
  • Dersom det ble realisert omsorgsboliger vil Base Property AS betale kr 2.000 pr m2. Med deres planer tilsvarer det 4,7 mill.kr. for tomt til omsorgsboligene

Videre er det en viss forskjell i planlagt framdrift:

  • Planene til Base Property AS krever omregulering. De regnet med ferdigstillelse av hotellet i 2021
  • Planene til Gazza Eiendom AS krever ikke omregulering. De regner med
    ferdigstillelse i 2019.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo