Bystyret 20. april 2017

Tilbake til arkiverte møter

RS 14/17: Kommunens eiendommer brukt til delfinansiering av nytt Kirkens hus

RS 14/17: Kommunens eiendommer brukt til delfinansiering av nytt Kirkens hus

Rådmannen har fått spørsmål om Mandal menighet har mottatt gaver fra Mandal kommune i forbindelse med at to eiendommer (menighetshuset i Store Elvegate 61 og Mandal KFUK/KFUM eiendommen i Ytre Sandgate) ved salg skulle bidra til delfinansiering av nytt Kirkens hus.

I 2013 vedtok bystyret følgende:

Bystyret støtter planene om etablering av Kirkens Hus.
Bystyret gir rådmannen fullmakt til å inngå en avtale med Kirken i Mandal basert på
fremlagt forslag som også sikrer at:

  • tomten opparbeides i tråd med Mandal kommunes ønsker
  • bygget dimensjoneres for ytterligere to etasjer
  • Mandal kommune overtar rettigheten til å bygge på toppen av Kirkens hus, og denne rettigheten sikres gjennom seksjonering/ tinglysning
  • parkeringsplasser tilknyttet folketannrøkta sikres gjennom tinglyst avtale
  • Dersom kirken i Mandal avhender eiendommen Kirkens Hus, skal Mandal kommune ha rett til å motta en avtalt andel av salgsbeløpet. Dette skal tilsvare verdien av de to eiendommene (gnr 160 bnr 1344 og gnr 160 bnr 1114) som settes inn i prosjektet. Varighet av rettigheten samsvarer med ordinær avskrivningstid for kommunale bygg.
  • Dersom salg av eiendommene i forbindelse med Kirkens Hus medfører større salgssum enn 5 millioner vil overstigende beløp tilfalle Mandal kommune.

Lydfilen starter med et innlegg ved repr. Svein Berntsen, SV.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo