Bystyret 20. april 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 48/17: Human-Etisk Forbunds levevilkår i Buen Kulturhus

PS 48/17: Human-Etisk Forbunds levevilkår i Buen Kulturhus

Human-Etisk Forbund (HEF), avdeling Mandal, har ved flere anledninger søkt Mandal kommune om støtte til utgiftsdekning i forbindelse med humanistisk konfirmasjonsseremoni.

Søknaden ble forelagt bystyret i egen sak 10.11.2016. Saken ble utsatt til våren 2017.

Det er spesielt søkt om å få dekket utgifter tilknyttet leie av Buen kulturhus. HEF skriver i sin søknad at organisasjonen tidligere brukte bystyresalen som seremonilokale og betalte ingen leie for dette. Da denne ble for liten ble seremonien flyttet til Mandal videregående skole.
Kommunen ga tilskudd til å dekke leieutgiftene. Den kommunale støtten falt bort for noen år siden.

På linje med andre tros- og livssynssamfunn mottar HEF tilskudd i forhold til antall medlemmer. Antall tilskuddsberettigede medlemmer i de ulike tros- og livssynssamfunn bosatt i Mandal kommune oversendes årlig fra Brønnøysundregistrene. For 2016 mottok HEF 154.212 kroner. Beregningsgrunnlaget var 284 medlemmer.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo