Bystyret 20. april 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 46/17: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Skipsbyggergata 2-10

PS 46/17: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Skipsbyggergata 2-10

Mandal kommune mottok 25.02.16 melding om oppstart av planarbeid for del av Nye Vestnes. Planområdet omfattet gbnr. 160/1483. I oppstartsmeldingen ble det opplyst om at det er ønskelig å gjøre endring i formålet, slik at det tillates blokkbebyggelse innenfor delområdet.

Det ble videre angitt at utnyttelsen ikke skulle endres. Eiendommen som det ble meldt oppstart for er en del av detaljregulering for Nye Vestnes, opprinnelig vedtatt 24.05.12. Etter en klage opphevet Fylkesmannen en del av byggeområdene. Komplett detaljregulering ble vedtatt på nytt 20.03.14. I gjeldende reguleringsplan er området avsatt til «Bebyggelse og anlegg – konsentrert småhusbebyggelse».

Planutvalget hadde oppstartsmeldingen til behandling i møte 13.04.16. Saken var til førstegangsbehandling i planutvalget 23.11.16.

Planforslaget ble endret i tråd med planutvalgets vedtak, og var utlagt til offentlig ettersyn i perioden 10.01.17-27.02.17. Det ble mottatt to merknader til offentlig ettersyn.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo