Bystyret 20. april 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 36/17: Vurdering av midlertidig stenging av Bryggegata

PS 36/17: Vurdering av midlertidig stenging av Bryggegata

I gjeldende kommuneplan for Mandal, vedtatt 10.09.15, er det i fokusområde 9, «Et levende og inkluderende sentrum», angitt at det er et mål å gjøre Bryggegata bilfri. Det er videre angitt et tiltak med å utarbeide en trafikkanalyse som ser på mulighetene for reduksjon i biltrafikken, konsekvenser og eventuelle nye tilførselsveier.

En trafikkanalyse, som beskrevet over, er et omfattende og kostnadskrevende arbeid. Bryggegata er heller ikke kommunal vei, men fylkeskommunal. Det har ikke vært midler i kommunale budsjett for å kunne gjennomføre dette fram til nå. Vest-Agder Fylkeskommune har hatt noe midler til rådighet, og disse har blitt brukt for å se på trafikkreduserende tiltak i Bryggegata, og på tiltak som kan øke attraktiviteten for fotgjengere og syklister i Bryggegata, på strekningen Torjusheigata-Amaldus Nielsens gate.

Dette arbeidet ble gjennomført i 2016, og ferdigstilt rapport er datert april 2016, og Mandal kommune fikk denne oversendt 09.11.16. Det er Statens vegvesen som har gjennomført utredningen.

 

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo