Bystyret 20. april 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 35/17: Tilrettelegging for økt bruk av elbil i Mandal

PS 35/17: Tilrettelegging for økt bruk av elbil i Mandal

I september 2016 vedtok bystyret å videreføre dagens ordning for elbiler, men at de bad parkeringsselskapet fremme en sak hvor de kommer med forskrifter som sikrer økt bruk av elbiler. Mandal parkering vil innrette seg etter føringer og krav i ny «Parkeringsforskrift», med virksomhetsdato fra 1. januar 2017.

Ny forskrift setter krav til alle operatører innen parkeringsdrift, om bl.a å tilrettelegge for parkering med lademulighet for ladbar motorvogn, som også innbefatter elbiler.

Utdrag fra ny forskrift:
§ 35. På parkeringsområdet skal det tilbys lademulighet for ladbar motorvogn på et tilstrekkelig antall parkeringsplasser, det vil si at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig plass med lademulighet. Virksomheten har likevel ikke plikt til å tilby lademulighet på mer enn seks prosent av det totale antallet plasser.

Statens vegvesen kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom investerings- eller driftskostnadene blir urimelig høye.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo