Bystyret 20. april 2017

Tilbake til arkiverte møter

Interpellasjon ved repr. Svein Berntsen, SV «Barn fra fattige familier»

Interpellasjon ved repr. Svein Berntsen, SV «Barn fra fattige familier»

Norge er et av verdens beste land å bo i. De aller fleste lever trygge og gode liv med tilgang til alle livets goder. Dessverre gjelder ikke dette alle. Stadig flere familier faller inn i fattigdomsfellen som det er vanskelig å komme ut av.

Spesielt vanskelig er det for barn fra fattige familier som faller utenfor fellesskapet fordi de ikke har foreldre som kan gi dem muligheten til å være med på fritidsaktiviteter, bursdager, turer, ferier, mm, som koster penger.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lanserte nettopp en stor nasjonal undersøkelse på omfanget av barn fra fattige familier. Denne konkluderer med at dette er et økende problem. I dag vokser 10% av alle barn opp med foreldre som er fattige. Totalt tilsvarer det 98.175 barn i Norge. For Mandal er tallene 11,1% og 353 barn. Definisjonen på fattigdom er EUs fattigdomsgrense. Denne er satt til 294.600 kr for en husholdning, og inntekten må være under denne grensen i tre sammenhengende år.

Mandal SV mener barn og unge ikke skal oppleve å bli ekskludert fra fellesskapet pga. fattigdom. Vi er sterkt bekymret for de 353 barna som opplever dette i Mandal i dag. Mandal SV kommer derfor til å ta kampen for disse barna og kommer til å fremme en rekke konkrete forslag i tiden framover.

Interpellanten spør derfor om ordføreren vil være med på en felles kamp for de barna i Mandal som faller utenfor fellesskapet og om ordføreren vil være med på å finne de nødvendige ressursene som trengs for å følge opp og sikre alle barn rett til fritidsaktiviteter og en god oppvekst.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo