Bystyret 16. mars 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 27/17: Tour des Fjords i Mandal i 2018 eller 2020

PS 27/17: Tour des Fjords i Mandal i 2018 eller 2020

Våren 2016 ble det tatt et initiativ for å få lagt én eller flere etapper av sykkelrittet Tour des Fjords til Vest-Agder. Aktuelle år er 2018 og 2020. Et forprosjekt finansiert av bl.a. Vest-Agder fylkeskommune er nå gjennomført, og resultatene viser at dette er mulig å få til. Et aktuelt opplegg er at én hel etappe pluss ett målsted legges til Vest-Agder. Dette forutsetter imidlertid avklaringer om blant annet grunnfinansiering.

Vest-Agder fylkeskommune har vedtatt å bidra med 40 prosent av grunnfinansieringen, som skal dekke deler av kostnader på start- og målsted, og prosjektledelse. Den øvrige grunnfinansieringen foreslås dekket av Kristiansand kommune (30 %), Lindesnesrådet (15 %) og Listerrådet (15 %).

Om Tour des Fjords
Tour des Fjords er et sykkelritt som går over flere dager og etapper. Rittet er blant de høyest rangerte rittene i Norge. Det startet i Rogaland i 2013 og har så beveget seg til Hordaland og til Sogn og Fjordane. Nå er intensjonen å få rittet til Vest-Agder.

I 2016 deltok 24 lag med totalt 143 ryttere fra 21 nasjoner. Norske ryttere utgjorde ca. 25 prosent av alle deltakere. Nesten 100.000 tilskuere fulgte det 911 km lange rittet.

Én norsk og seks internasjonale TV-stasjoner hadde rettigheter i 2016 til å sende fra rittet, hvorav norsk TV2 sendte 19,5 timer direkte. I tillegg til proffrittet, arrangerer Tour des Fjords AS en rekke aktiviteter for barn, unge og mosjonister. Dette inkluderer blant annet turrittet Tour des Fjords Classic og barneritt ved hvert start- og målsted.

En ringvirkningsstudie av Tour des Fjords i 2016 gjennomført av analyse- og rådgivningsselskapet ECON, viser økonomiske ringvirkninger knyttet direkte til rittet. Studien viser at rittet genererer en omsetning på 51 mill. kr. I tillegg kommer den store markedsføringsverdien gjennom TV-bilder til hele Norge og ut i verden.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo