Bystyret 16. mars 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 24/17: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Søndrekilveien

PS 24/17: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Søndrekilveien

Multiconsult AS varslet om oppstart av detaljregulering for delområde B1, i områdereguleringen for Landebukta boligfelt, den 17. januar 2014. Formålet med planarbeidet ble meldt å være å tilrettelegge for småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, grønnstruktur, atkomstveier, lekeplasser m.m.

Oppstarten var ikke til behandling i planutvalget. Grunnen til dette var at områdereguleringen fremdeles var under utarbeidelse. Planutvalgets signaler på hva som var viktig ift. enkeltområdene var derfor mest hensiktsmessig å innarbeide i områdereguleringen, fremfor at det ble laget en egen sak løsrevet fra behandlingen og utfallet i områdereguleringen.

Områderegulering for Landebukta boligfelt ble vedtatt av Mandal bystyre i april 2016.

Forslag til detaljregulering for Lande 1 var fremlagt for behandling i planutvalget 8. juni 2016. Planutvalget vedtok da en utsettelse av behandlingen. Etter dette ble det gjennomført et møte mellom regulant, utbygger og teknisk forvaltning. Revidert planforslag ble mottatt 30. august 2016, og var til behandling i planutvalget 28. septembr 2016. Planutvalget vedtok å legge ut planforslaget til offentlig ettersyn, etter noen justeringer. Planforslaget var utlagt til offentlig ettersyn i perioden 2. desember 2016 til 16. januar 2017.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo