Bystyret 16. mars 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 23/17: Høring om oppheving av vannscooterforskriften

PS 23/17: Høring om oppheving av vannscooterforskriften

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag om å oppheve forskrift av 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende. Høringsfristen er 23. mars 2017.

Regjeringens hovedbegrunnelse er at vannscooter og andre fritidsfartøy bør behandles likt. I dag finnes det fartøy som ligner vannscootere når det gjelder fart og støy, men som ikke omfattes av vannscooterregelverket.
Regjeringen foreslår å oppheve vannscooterforskriften for å få et mer ensartet regelverk som er mer brukervennlig og lettere å håndheve. De alminnelige ferdselsreglene til sjøs, som gjelder for alle fartøy, inneholder etter regjeringens syn tilstrekkelige regler og fullmaktsbestemmelser for å sikre en fornuftig og trygg bruk av farvannene.

I regjeringens politiske plattform (Sundvollenplattformen) er det utrykt at regjeringen vil fjerne unødvendige og særnorske forbud og påbud, herunder forbud mot vannscooter.

Dagens regler
Forskrift av 21. juni 2013 går kort ut på at det ikke er tillatt å kjøre vannscooter og lignende motordrevet fartøy i sjø i et heldekkende belte på 400 meter ut fra land, i verneområder, og i et heldekkende belte på 400 meter fra alle verneområder.

I forbudsbeltene er det tillatt med transportkjøring saktere enn 5 knop og med stø kurs for å komme seg ut og forbi forbudsbeltene. Transportkjøringen skal i utgangspunktet skje i farled. All kjøring er uansett forbudt i verneområder, elvestrekninger og innenfor oppmerkede badeområder.

I praksis vil dette si at bruk av vannscooter på lovlig måte etter dagens regelverk, er til liten sjenanse både for folk og fuglelivet. Samtidig gjør dagens regelverk, med krav om 400 meter avstand fra land og øyer, at kjøringen flere steder bare kan skje i områder med bølgehøyde som overgår det fartøyet er konstruert for, og dermed medfører fare.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo