Bystyret 16. mars 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 21/17: Forslag til trafikksikkerhetsplan 2017-22

PS 21/17: Forslag til trafikksikkerhetsplan 2017-22

Mandal kommune og Vest-Agder fylkeskommune har en samarbeidsavtale som ble undertegnet i september 2015. Avtalen setter vilkår om at kommunen skal ha en oppdatert trafikksikkerhetsplan og arbeide for å oppfylle nullvisjonen om 0 drepte og 0 hardt skadde i trafikken.

Trafikksikkerhetsplanen skal ligge til grunn for kommunens innspill til handlingsprogram for fylkesveier og være kommunens mulighet for å komme i betraktning til fylkeskommunale bevilgninger som gjelder trafikksikkerhet.

Rådmannen tok tidig i 2016 avgjørelsen om å bruke tid på å få et godt kunnskapsgrunnlag før en gikk i gang med trafikksikkerhetsplanen. Innen fristen for å gi innspill til handlingsprogram gikk ut hadde en kunnskapsgrunnlaget på plass. Saksbehandler i Vest-Agder fylkeskommune er orientert om framdriften i arbeidet med trafikksikkerhetsplanen og støtter prosessen.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo