Bystyret 16. februar 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 16/17: Innkjøpsreglement

PS 16/17: Innkjøpsreglement

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser stiller mange formalkrav til anskaffelser i kommunene. Siden stillingen som innkjøpssjef ble opprettet i Mandal kommune i 2014, er det arbeidet med et innkjøpsreglement som skal være styrende og veiledende (oppslagsverk) i forbindelse med innkjøp.

Dokumentet har fra september 2015 vært tilgjengelig i Kvalitetslosen for alle ansatte. Dokumentet har i januar 2017 gjennomgått en større revidering for å tilpasses ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Ny lov og forskrift begynte å gjelde fra nyttår.

Årlig gjør Mandal kommune anskaffelser for ca. kr. 400.000.000,-, som betyr at kommunen er en betydelig oppdragsgiver/kunde for næringslivet. Da spesielt for næringslivet lokalt, og regionalt, men også i noen grad nasjonalt og internasjonalt.

I interpellasjon i bystyret januar 2016 ble det referert til «Skiens-modellen». Interpellasjonen handlet om at kommunen kan og bør stille krav til bruk av lærlinger i forbindelse med anskaffelser, samt være med å motvirke og bekjempe sosial dumping.

Mandal kommune har vurdert «Skiens-modellen» og «Seriøsitetskrav». Den siste er utarbeidet av Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening, Difi og KS.

Mandal kommune praktiserer flere av punktene i «Skiens-modellen» og «Seriøsitetskrav» i dag, men ikke nødvendigvis gjennomgående i hele organisasjonen. Dette har med innarbeidelsen av innkjøpsreglementet å gjøre. Det tar tid å få en stor organisasjon til å bli godt kjent med reglementet. Et politisk vedtak av innkjøpsreglementet, samt tydeligere retningslinjer for Mandal kommune, vil bidra til større bevisstgjøring.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo