Bystyret 16. februar 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 15/17: Sekundærbosetting av flyktninger

PS 15/17: Sekundærbosetting av flyktninger

Når en flyktning får oppholdstillatelse i Norge, blir han eller hun bosatt i en kommune. Kommunen som bosetter flyktningen har da forpliktet seg til å kvalifisere og integrere flyktningen i kommunen.

Til dette arbeidet følger det integreringstilskudd i 5 år. For familiegjenforente får kommunen tilskuddet i 3 år. Når en flyktning er bosatt, har han eller hun rett til ordinære tjenester i kommunen. Flyktningen har i tillegg rett og plikt til 2-årig introduksjonsprogram. Programmet kan utvides til 3 år. Flyktningen avlønnes med introduksjonsstønad.

Mandal kommune har et økt antall henvendelser fra flyktninger som ønsker å bosette seg her, selv om de er bosatt i en annen kommune. Dette kalles sekundærbosetting. Praksis hittil har vært at Mandal ikke godtar sekundærbosetting. Det gjøres unntak når en flyktning gifter seg eller får barn med en flyktning fra en annen kommune. Dette er vanlig praksis, i følge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Ved sekundærbosetting overføres integreringstilskuddet fra året etter endring i folkeregisteret. IMDi har retningslinjer for hvordan fraflyttingskommunen og tilflyttingskommunen skal dele tilskuddet det året de flytter.

Mandal bystyre har vedtatt å bosette 45 flyktninger i 2017. I tillegg kommer familiegjenforente. I 2015 bosatte Mandal 96 flyktninger. Prosentvis av befolkningen bosatte Mandal kommune nesten dobbelt så mange flyktninger enn landsgjennomsnittet i 2015.

Rettigheter til sekundærbosetting reguleres i Introduksjonsloven og Lov om sosiale tjenester i NAV.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo