Bystyret 16. februar 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 13/17: Prinsippvedtak – Vintervedlikehold/brøyting

PS 13/17: Prinsippvedtak – Vintervedlikehold/brøyting

I 2013 gjennomgikk BDO innkjøpsrutiner i Mandal kommune og rapporten pekte på manglende oppfølging av Lov om Offentlig Anskaffelser (LOA) og innkjøp i tråd med gjeldende lovverk. Private entreprenørers brøyting av kommunale veier var et av de områdene hvor LOA ikke var fulgt.

Brøyterodene bestod den gang av 11 roder. Høsten 2014 ble det gjennomført anbudskonkurranse på alle brøyteroder med unntak av rode 9, den såkalte sentrumsroden. Rode 9 ble brøytet av eget mannskap og med egne maskiner. I 2016 ønsket man, basert på erfaringer med gjeldende kontrakter, å gjennomføre en ny anbudskonkurranse for vintervedlikeholdet i Mandal kommune.

Med bakgrunn i bystyrets vedtak i mars 2013, valgte Bydrift å gjennomføre anbudskonkurranse på alle roder i den hensikt å vurdere lønnsomheten i vintervedlikeholdet.

I forbindelse med gjennomføringen av anbudskonkurransen i år ble det stilt spørsmål fra de tillitsvalgte til hvordan bystyrets vedtak fra 2013 skulle forståes. Bystyret fattet i møtet i oktober 2016 vedtak om at rådmannen fremlegger en egen sak av prinsipiell karakter.

Rådmannen tolker bystyrets nyeste vedtak slik at en sak av prinsipiell karakter omfatter hvordan vintervedlikeholdet skal organiseres i fremtiden.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo