Bystyret 16. februar 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 12/17: Klage på vedtak om ekspropriasjon av eiendommer i Strømsvika

PS 12/17: Klage på vedtak om ekspropriasjon av eiendommer i Strømsvika

Under bystyrets behandling i desember 2016 ble det vedtatt å ekspropriere to tomter og til sammen godt over 3000 kvadratmeter fra eiendommene til Jan Tore Skilnad og Anne Britt Skilnand i forbindelse med arbeidene i Strømsvika.

De berørte grunneiere ble underrettet om vedtaket ved teknisk forvaltnings brev av 9. januar 2017 og ti dager senere kom de med en klage via sin advokat der de mener det ikke er nødvendig med ekspropriasjon siden kommunen har full anledning til å oppnå sitt formål om å bli eiere av festetomtene ved å benytte innløsningsretten i tomtefesteloven og den verdsettelsesmetode som er fastsatt i tomtefesteloven.

De mener også at det ikke har vært ført reelle forhandlinger og at bystyret hat tatt utenforliggende og usaklige hensyn ved sin vurdering av saken idet bystyret har vektlagt at grunneier ikke har vært villig til å avstå andre deler av sin eiendom til en annen aktør i området.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo