Bystyret 16. februar 2017

Tilbake til arkiverte møter

Interpellasjon ved repr. Elisabeth Lindland, MDG «Kunstgressbaner»

Interpellasjon ved repr. Elisabeth Lindland, MDG «Kunstgressbaner»

Interpellanten viser til at Mandal etter hvert har fått svært mange kunstgressbaner. Som innfyll i «gresset» på disse banene brukes det i stor grad gummigranulater av oppmalte bildekk. Disse såkalte SBR-granulatene inneholder miljøgifter som PCB, PSAH, ftalater og alkylfenoler. Dette er stoffer som vi ellers i samfunnet prøver å begrense spredningen av.

Visse stoffer i SBR er helt forbudt i barneleker og andre produkter, for de kan gi allergi og astma.

I tillegg vet vi at et stort omfang av granulat ikke blir liggende der de blir lagt ned. De ender opp helt andre steder etter hvert, noe som gjør at man hele tiden må fylle på med mer granulat.

Miljødirektoratet har publisert to rapporter om kunstgress og utslipp av miljøgifter, den siste i 2016. Her hevdes det at SBR granulat i Norge kan være den nest største kilden til utslipp av mikroplast på land. Mikroplast er anerkjent som et alvorlig globalt miljøproblem. Det utgjør omkring 75 prosent av maritimt avfall, og det tar lang tid før det brytes ned. Mikroplastens overflate tar også opp miljøgifter. Ettersom sjødyr ikke klarer å skille mellom mat og mikroplast, ender de opp med å spise dette. Dette kan få flere uheldig konsekvenser.

Med hensyn til miljø og helse, anbefaler for eksempel SINTEF Byggforsk i en rapport at vi slutter å bruke små biter av bildekkgummi i etablering av nye kunstgressbaner.

Interpellanten spør hvor mye har banene i Mandal blitt etterfylt med de siste årene og hvor mye etterfylles disse hvert år og til hvilken pris.

I tillegg spør interpellanten helt konkret hva Mandal kommune gjør for å begrense spredning av miljøskadelig granulat fra alle banene i kommunen og hva vil et miljøvennlig alternativ som f.eks. eCork koste å bruke som påfyll istedet for gummigranulat.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo