Bystyret 26. januar 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 6/17: Valget 2017 – Fullmakt, stemmestyrer, forhåndsstemming m.m

PS 6/17: Valget 2017 – Fullmakt, stemmestyrer, forhåndsstemming m.m

I Mandal har bystyret vedtatt at driftsstyret er valgt valgstyre, og det er tradisjon for at kommunestyret/valgstyret gir rådmannen fullmakt til å oppnevne stemmestyrer og valgfunksjonærer.

For å gjøre valgavviklingen effektiv og enkel, har det også vært enighet om at ordfører (varaordfører) og valgansvarlig utgjør et arbeidsutvalg som drøfter og avgjør mindre spørsmål underveis. Saker av overordnet karakter, som innebærer endringer eller prinsipielle spørsmål, skal imidlertid ifølge Valgloven avgjøres av valgstyret (driftsstyret).

Det er ingen vesentlige endringer i valgloven siden forrige valg, kun bestemmelser av administrativ karakter, som blant annet tidsfrister for registrering av forhåndsstemmer ol. Når det gjelder elektronisk avkryssing i manntall (registrering av stemmegivning på PC), har Mandal brukt dette systemet siden det var nytt, så det har vi gode rutiner for.

Til informasjon, så er det ikke åpnet for forsøk med nedsatt stemmerett (16 år) ved stortingsvalg.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo