Bystyret 26. januar 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 5/17: Kjøp av eiendom – Livegen 49 – Gnr 51 Bnr 67

PS 5/17: Kjøp av eiendom – Livegen 49 – Gnr 51 Bnr 67

I 2015 bevilget bystyret midler til å gjennomføre et forprosjekt for å planlegge bygging av en ny hall ved Frøysland skole. Forprosjektet ble gjennomført og dannet grunnlaget for at vi i 2016 gikk videre med å utarbeide en reguleringsplan for området som ivaretok at boligeiendommen Fjellveien 20 (som kommunen kjøpte i 2007) ble omregulert til offentlig areal.

En ny liten idrettshall ble plassert og vi ville sikre mulighet for en fremtidig utvidelse av skolen.

I planutvalget i oktober, ved 2. gangs behandling av reguleringsplanen, ble behandlingen stoppet og det ble fattet vedtak om å utrede muligheten for å bygge en stor idrettshall ved skolen. Utredningen har vist at det er en mulighet for å bygge en stor idrettshall, men den kan bare realiseres dersom eiendommen Livegen 49 kjøpes av kommunen og blir en del av skolens område. Kommunen, v/kommunalsjef Erik Tronstad og prosjektleder Silje Skjefstad, ble bedt om å gå i forhandling med eier av eiendommen. Vi har hatt tre møter med eier hvor vi i det siste møtet fikk aksept for å kjøpe eiendommen og vi ble enige om kjøpesum.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo