Bystyret 26. januar 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 4/17: Prioritering av søknader til tilskuddsordning mot barnefattigdom

PS 4/17: Prioritering av søknader til tilskuddsordning mot barnefattigdom

Formålet med «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

I 2017 er det 178,4 millioner statlige midler som skal fordeles.

Bystyret skal som en del av sin helhetlige barne- og ungdomspolitikk integrere den nasjonale tilskuddsordningen, forvaltet av Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og foreta politisk vurdering og prioritering av de innkomne søknader. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midlene. Informasjon om tilskuddsordningen har vært annonsert i Lindesnes avis, på kommunens hjemmeside og facebookside. Kulturkontoret har i tillegg kontaktet aktuelle søkere.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo