Bystyret 8. desember 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 155/16: Prioritert handlingsprogram for idrett og friluftsliv

PS 155/16: Prioritert handlingsprogram for idrett og friluftsliv

Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjonen; idrett og fysisk aktivitet for alle. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet.

Den viktigste forutsetningen for dette er satsning på anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Når det gjelder spillemidler til anlegg understrekes det fra kulturdepartementet (KUD) at barn og ungdom er prioriterte målgrupper.

KUD delegerer myndighet til fylkeskommunene for å forvalte spillemidlene. For å komme i betraktning til disse midlene, skal kommunen ha politisk godkjente planer for utvikling av denne type anlegg. Kommunens administrasjon samordner alle søknader årlig. Dette gjelder både kommunens egne søknader og søknader fra lag/foreninger. Søknadene fremmes samlet med forslag til prioritering, til politisk behandling i forbindelse med behandling av handlingsprogrammet. Søknadene om spillemidler sendes til fylkeskommunen innen 15. januar 2017 for videre behandling. Dette er en årlig prosess og i tråd med føringer fra KUD.

Det skal være samsvar mellom kommunens handlingsprogram og prioriterte søknader om spillemidler. De prioriterte søknadene samles i to grupper; Ordinære anlegg og Nærmiljøanlegg . De to listene er foreslått som kommunens prioritering for årets søknader om spillemidler. Det er pr i dag ca 3 års venting/«etterslep» for ordinære anlegg og 1 års «etterslep» for søkere på listen for nærmiljøanlegg. Listene er oppdatert ut fra årets tildeling av spillemidler.

Kommunedelplanen og de langsiktige behovene for idrettsanlegg og friluftsområder skal revideres for nye 4 år våren 2017.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo