Bystyret 8. desember 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 153/16: Delfinansiering med bompenger på veistrekningen E18/E39 Vige – Lyngdal

PS 153/16: Delfinansiering med bompenger på veistrekningen E18/E39 Vige – Lyngdal

Det foreslås konkret bompengeopplegg for strekningen fra Breimyr til Lyngdal vest, mens Ytre ring vedtas med prinsipiell tilslutning til bompengefinansiering.

Før saken fremmes for Stortinget må det foreligge bindende lokalpolitiske vedtak i berørte kommuner og fylkeskommune. Det er videre en forutsetning at Vest-Agder fylkeskommune stiller garanti for bompengeselskapets gjeld.

Ny E39 fra Breimyr til Lyngdal vest er planlagt utbygd til firefelts vei med standard bredde, og går stort sett i ny trase. Det er lagt til grunn fartsgrense 110 km/t i på hele strekningen. Reiselengden fra Breimyr til Lyngdal vest vil bli redusert fra 80 km til 68 km. Reisetiden vil bli redusert fra 70 minutter til 37 minutter.

For å finansiere ny E18/E39 Vige – Lyngdal vest legges det til grunn en betaling på tre koner per kilometer for lette kjøretøy i hvert kryssområde og at tunge kjøretøy betaler tre ganger lettbiltakst.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo