Bystyret 8. desember 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 152/16: Anmodning om bosetting av flyktninger for 2017

PS 152/16: Anmodning om bosetting av flyktninger for 2017

Integrerings- og Mangfolds direktoratet (IMDi) har i brev datert 10.10.2016 anmodet Mandal kommune om å bosette 55 flyktninger i 2017. Det bes om at 10 plasser er forbeholdt enslige mindreårig, hvorav barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) kan disponere 5 plasser til enslige mindreårige under 15 år.

IMDi ber om fleksibilitet i fordelingen av plasser til enslige mindreårige over/under 15 år dersom alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg. IMDi skriver i sitt brev at norske kommuner har gjort en formidabel innsats med bosetting og kvalifisering av flyktninger, og at oppgavene er store også i 2017. I 2017 vil det være behov for å bosette 13 000 flyktninger i norske kommuner, hvorav 1100 enslige mindreårige under 18 år. Om lag 40 % av de enslige mindreårige er under 15 år. Bosettingsbehovet er lavere enn tidligere plantall fra IMDi. Færre asylsøkere til Norge og færre som innvilges opphold er hovedårsakene til at behovet har gått ned.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo