Bystyret 8. desember 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 151/16: Ekspropriasjon av eiendommer i Strømsvika

PS 151/16: Ekspropriasjon av eiendommer i Strømsvika

Mandal bystyre vedtok i møtet i desember reguleringsplan for Strømsvika-Brennevinsmyra Næringsområde. Hensikten med planen er å tilrettelegge for næringsområder og havneområde. Saken ble utsatt etter forrige møte for å ta en ny runde med grunneier.

Arealene som er nødvendige for å etablere næringshavna er på til sammen ca 9 300 kvm. Arealene er regulert til havneformål, grønnstruktur og vegformål. Det presiseres at det ikke fremmes sak om ekspropriasjon av grunneiers næringsarealer. Det er således kun arealer som er helt nødvendige for å få bygget ferdig havna, samt for få veg frem til denne (og til den fremtidig tømmerkaia).

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo