Bystyret 10. november 2016

Tilbake til arkiverte møter

RS 42/16: Mulighetsstudie Sjøsandleiren

RS 42/16: Mulighetsstudie Sjøsandleiren

Mandal kommune har igangsatt mulighetsstudie for Sjøsandleiren. Asplan Viak ble hyret inn i midten av mai 2016 og har i perioden frem til midten av oktober 2016 utarbeidet mulighetsstudien. Gjennomføringen har vært delt i fem faser.

Disse er et oppstartsmøte, arbeidsfase 1, midtveismøte, arbeidsfase 2 og leveranse. Oppstartsmøte og midtveismøte ble gjennomført med kommunens referansegruppe for justering av retningen i arbeidet. I oppstartsmøte ble følgende tema diskutert: hva ønsker Mandal å være?, hva ønsker man med Sjøsandsleiren?, styrker og svakheter ved Sjøsandsleiren som reisemål og som ressurs for lokalbefolkningen og tre ulike konseptskisser for utvikling av Sjøsandsleiren. I arbeidsfase 1 ble det utarbeidet analyser. Med utgangspunkt i disse ble de tre konseptskissene fra oppstartsmøte videreutviklet og konkretisert. Konseptene ble så presentert og diskutert i midtveismøte. Arbeidsfase 2 omfattet bearbeidelse av analyser og konsepter og forslag til investeringsplan.

Formålet med mulighetsstudien er å belyse utviklingsmuligheter for Sjøsandsleiren. Mulighetsstudien med tilhørende analyser og forslag til utvikling, skal fungere som diskusjonsgrunnlag ved reforhandling av leieavtale eller evt utforming av ny leieavtale med ny leietaker.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo