Bystyret 10. november 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 147/16: Høring om endringer i politiets organisering

PS 147/16: Høring om endringer i politiets organisering

Mandal kommune har fått oversendt på høring et dokument fra Agder politidistrikt om «Effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder». Det ligger i forslaget to alternativer som innebærer en reduksjon av antall lensmanns- og politistasjonsdistrikt fra 25 til 11.

Agder politidistrikt ber om at det gis høringsinnspill innen 1. desember.

Forslaget innebærer en endring av strukturen i politidistriktet ved at flere lensmannskontor og politistasjoner samlokaliseres. Sammendraget i vedlagt høringsdokument oppsummerer de foreslåtte endringene og de ulike alternativene som foreslås.

I korte trekk vil forslaget for vår region innebære at Mandal, Lindesnes, Åseral, Marnardal, Audnedal og Hægebostad politistasjonsdistrikt utgjør en tjenesteenhet der Mandal og Lindesnes politistasjon foreslås stedsplassert i Mandal, mens de øvrige kommunene vil ha oppmøtested på Byremo. I dagens organisering har Hægebostad og Lindesnes egne lensmannskontor, mens Marnardal og Audnedal har felles lensmannskontor. Mandal har egen politistasjon.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo