Bystyret 10. november 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 146/16: Mandal Museum for våre store billedkunstnere, nedsettelse av permanent, bredt sammensatt komité

PS 146/16: Mandal Museum for våre store billedkunstnere, nedsettelse av permanent, bredt sammensatt komité

Mandal kalles for «Den lille byen med de store kunstnerne» og i forbindelse med fokusområde 11 i kommunedelplanen 2015-2027 har det i flere år blitt arbeidet med tanken om å realisere et Mandal Museum for våre store billedkunstnere.

Mandal kommune har betydelige kunstverk i sitt eie og store testamentariske gaver og midler er gitt til kommunen for å forvalte denne arv. Oppbevaring og formidling av denne arv er på mange vis ikke tilfredsstillende, står det sitert i kommuneplanen.

Under bystyremøtet i mai kom det en interpellasjon rundt denne saken og varaordfører Ingvild Wetrhus Thorsvik svarte seg enig med interpellanten at det er viktig at Mandals store kunstarv formidles i større grad enn i dag.

Det har også tidligere vært tilløp til å sette i gang et forarbeid for et nytt Mandal Museum, hvor både Postgården, Risøbankområdet, området vest for Andorsengården og annet har vært nevnt. Noen gjennomgående prosess, inkludert mulighetsstudier og forprosjekter har imidlertid ikke vært gjennomført. Med stor sannsynlighet har dette skyldtes de store konsekvensene, ikke minst økonomisk, dette ville innebære.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo