Bystyret 10. november 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 144/16: Human-Etisk Forbunds leievilkår i Buen

PS 144/16: Human-Etisk Forbunds leievilkår i Buen

Human-Etisk Forbund (HEF), avdeling Mandal, har ved flere anledninger søkt Mandal kommune om støtte til utgiftsdekning i forbindelse med humanistisk konfirmasjonsseremoni. Det er spesielt søkt om å få dekket utgifter tilknyttet leie av Buen kulturhus.

HEF skriver i sin søknad at organisasjonen tidligere brukte bystyresalen som seremonilokale og betalte ingen leie for dette. Da denne ble for liten ble seremonien flyttet til Mandal videregående skole.  Kommunen ga tilskudd til å dekke leieutgiftene. Den kommunale støtten falt bort for noen år siden.

På linje med andre tros- og livssynssamfunn mottar HEF tilskudd i forhold til antall medlemmer. Antall tilskuddsberettigede medlemmer i de ulike tros- og livssynssamfunn bosatt i Mandal kommune oversendes årlig fra Brønnøysundregistrene. For 2015 mottok HEF 134.830 kroner. Beregningsgrunnlaget var 278 medlemmer.

HEF har siden etablering av Buen kulturhus (fra 2012) årlig holdt sine konfirmasjonsseremonier i Storsalen i Buen siste lørdag i april. HEF har betalt leie til Buen på linje med andre lag og foreninger, dvs. en subsidiert leiesats for salen. Leie av tekniker, leie av flygel o.l. er fakturert i henhold til vanlig praksis på lik linje med andre leietakere. HEF har de senere år hatt tre påfølgende seremonier på én og samme dag.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo