Bystyret 10. november 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 143/16: Hotell på Malmø – Status og videre strategi

PS 143/16: Hotell på Malmø – Status og videre strategi

Bystyret vedtok på møtet i juni 2015 at en ikke skulle forlenge avtalen med Malmø Utvikling AS som ga dem rett til å bygge hotell på Nedre Malmø. Ordføreren og Halse Eiendom AS fikk i fellesskap ansvaret for å arbeide videre for å få etablert hotellet.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Nedre Malmø legger til rette for at det kan etableres et hotell som er direkte knyttet til Buen kulturhus. De er koplet sammen med et mellombygg hvor det skal være restaurant og kjøkken. Mellombygget, som inngår i hotellplanene, er på ca. 660 m2. Kulturhuset er også tilpasset en framtidig utbygging av hotellet. Inntil restaurant/kjøkken er bygget er Buen avhengig av en midlertidig serveringsløsning.

Både generelt for den videre utvikling av Mandal og konkret for driften av Buen kulturhus, er det viktig at det snarest etableres et hotell på Nedre Malmø.

Malmø Hotell AS eier område som er regulert til hotell med tilhørende anlegg. Selskapet eies av Halse Eiendom AS, som igjen eies 100 % av Mandal kommune.

Tilbakemelding fra markedet
Det har vist seg meget krevende å få interesser til å bygge og drive et hotell i Mandal. De store hotellaktørene satser på de største byene. De vil ha store hotell, på minimum 200 rom. Det er ikke marked for et så stort hotell i Mandal. Det er i tillegg krevende å få finansiert bygging av hotell fordi eventuelle drivere vil ha omsetningsbaserte leieavtaler uten en garantert minimumsleie. Kostnader til tomtekjøp, som i utgangspunktet skal betales før bygging igangsettes, gjør finansieringen enda vanskeligere.

Tidligere var det planer om å kombinere hotellet med en sale-/leaseback løsning. Det er rom som selges separat i markedet og leies ut til hotellet i høysesongen. Salget skulle sikre egenkapital til prosjektet. Tilbakemeldingene fra markedet er at en slik løsning nå er lite aktuell.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo