Bystyret 10. november 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 142/16: Ny 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Myrteigen barnehage

PS 142/16: Ny 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Myrteigen barnehage

På vegne av Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS meldte Plan1 AS Gardermoen i september 2015 oppstart av planarbeid for detaljregulering for Myrteigen barnehage. Planområdet er hovedsakelig regulering til bolig med tilhørende anlegg, friområde/lekeplass og vegformål gjennom gjeldende reguleringsplaner. Deler av planområdet er i dag uregulert.

Planforslaget var til 1. gangsbehandling i Planutvalget i mai 2016 og det ble vedtatt at flere endringer måtte gjøres i planen. I september ble det gjort en 2. gangsbehandling i Planutvalget. Da ble saken utsatt i påvente av at fortau skulle flyttes til østside av veien, at en parkeringsplass skulle flyttes tilbake til opprinnelig forslag og Vendehammer skulle vurderes snudd mot sørvest.

Planforslaget som nå er til behandling har plankart datert 11. oktober 2016.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo