Bystyret 20. oktober 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 135/16: 2. gangsbehandling, reguleringsplan for Skogsøy – Omregulering rekkefølgekrav

PS 135/16: 2. gangsbehandling, reguleringsplan for Skogsøy – Omregulering rekkefølgekrav

Arbeidet med reguleringsplanen for Skogsøy startet i 1996-97. Den ble behandlet en rekke ganger i Planutvalget, og var også utlagt til flere offentlige ettersyn. Det ble avholdt meklingsmøte med Miljøvernavdelingen hos  Fylkesmannen i Vest-Agder og avdeling for Plan og Miljø i Vest-Agder fylkeskommune i forbindelse med innsigelser til planen.

Formålet med planarbeidet var å tilrettelegge for fast bosetting og videre boligbygging innen planområdet, og sikre og fremme utviklingen av lokalsamfunnet på Skogsøy.

Innenfor planområdet er det pr. i dag 26 registrerte boliger innenfor planavgrensningen. I tillegg er det 13 fritidsboliger. Reguleringsplanen legger til rette for oppføring av 32 nye boliger med tilhørende infrastruktur som veier, ballplass, lekeplasser, gang- og sykkelvei og avløpssystem. I tillegg er det regulert inn eksisterende og nye områder for private småbåtanlegg på land og sjø, eksisterende og nye båthus, eksisterende hytter, friområder, friluftsområder, landbruksområder, områder i sjø for fiskeri- og fiskeredskap i kombinasjon med friluftsområde sjø m.m..

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo