Bystyret 20. oktober 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 131/16: Økonomireglement for Mandal kommune

PS 131/16: Økonomireglement for Mandal kommune

Mandal kommunes økonomireglement skal være gjenstand for løpende oppdateringer og godkjennes av bystyret minst en gang hver valgperiode.

Økonomireglementet som legges frem for bystyret er utarbeidet med utgangspunkt i Norges kommunekassererforbund sin mal, tilpasset Mandal kommunes behov og styringsmodell innenfor økonomi og regnskap.

Økonomireglementet er innrettet som et overordnet rammeverk for bystyret og administrasjonen. Detaljerte prosedyrer og instrukser supplerer økonomireglementet i tilfeller dette er nødvendig for å sikre god intern kontroll og økonomistyring.

Reglementet gir en kort beskrivelse av kommunelovens regler om årsbudsjett, økonomiplan og regnskapsrapportering. Disse suppleres med internt fastsatte regler for inndeling og innhold i økonomiplan/årsbudsjett samt rapporteringer til bystyret.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo