Bystyret 20. oktober 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 129/16: Samarbeidsavtale om et mer demensvennlig samfunn

PS 129/16: Samarbeidsavtale om et mer demensvennlig samfunn

«Demensvennlig samfunn» er en kampanje som retter seg mot alle norske kommuner og er et av virkemidlene Nasjonalforeningen for folkehelsen lanserte med midler fra TV-aksjonen i 2013.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer. Foreningen driver sitt arbeid gjennom helselag og demensforeninger over hele landet. Etter at kampanjen ble lansert i etterkant av TV-aksjonen i 2013, er det stadig flere kommuner som har signert avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Over 70 000 mennesker i Norge har demens og minst 40 000 av disse bor i sine egne hjem. Mange med demens opplever isolasjon og ensomhet, fordi samfunnet rundt ikke er tilstrekkelig tilrettelagt. Mange vil ha mulighet til å være mer aktive og selvhjulpne med ganske enkle tiltak i nærmiljøet.

Kampanjen retter seg mot alle som kan bidra til en bedre hverdag for personer med demens. Formålet er å skape mer bevissthet og kunnskap i samfunnet generelt, slik at mennesker med demens kan bli bedre inkludert og bli møtt med forståelse, respekt og støtte. Kampanjen retter seg særlig mot grupper i befolkningen som kan bidra til at hjemmeboende demenssyke kan delta mer og enklere i samfunnslivet, og utføre vanlige hverdagsaktiviteter som å handle, bruke offentlig transport, delta i foreningsliv og kulturaktiviteter.

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker at personell i offentlig og privat servicenæring, som for eksempel bibliotekansatte, butikkmedarbeidere, servitører, bussjåfører og personer på kommunens tjenestetorv, skal få opplæring i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demens. Kommunen må etablere en arbeidsgruppe som får ansvar for å utarbeide lokale planer for tiltak. Det er en forutsetning at personer med demens og deres pårørende deltar i arbeidsgruppen. Det er også anbefalt at representanter for handelsstanden og transportnæringen inviteres med i arbeidsgruppen. Nasjonalforeningen for folkehelsen bidrar blant annet med undervisningsopplegg, profileringsmateriell og oppfølging.

Lindesnes og Mandal demensforening har henvendt seg til ordføreren i Mandal og invitert til et samarbeid om dette arbeidet.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo