Bystyret 20. oktober 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 125/16: Vedlikehold og renovering av Mandalshallen

PS 125/16: Vedlikehold og renovering av Mandalshallen

Mandalshallen åpnet 6. januar 1974. Siden åpning har det blitt gjort mindre renoveringer på det som betegnes som den «gamle» Mandalshallen. Store deler av denne bærer preg av forfall, både teknisk og estetisk, selv om nødvendig og øyeblikkelig vedlikehold har blitt utført fortløpende gjennom de siste årene.

Dører, karmer og lister i underetasjen bærer preg av stor slitasje etter 42 års drift og mange reparasjoner. Gamle toaletter med sprekker, lekkasjer og stort vannforbruk, må byttes. Brytere, stikkontakter og noen lysarmaturer er de originale og må byttes. Tilførselsvannrør til garderober/dusjer har hatt lekkasjer pga irr og tæring og må skiftes. Det blir store følgeskader når lekkasjer oppstår. Vannrørene ligger i taket i støvelgangen og vil ved bytting kreve erstatning av gamle lysarmaturer, som samtidig er et enøk-tiltak.

For å forebygge spredning av legionellabakterien, må adekvat utstyr installeres ved vanninntaket i henholdsvis Mandalshallen og svømmehallen. Det pågår tilsvarende prosess i kommunens øvrige bygg som har dusj/dusjanlegg.

Flere av dusjene i garderobene er delvis ute av drift pga. alder og hard bruk. Gulvbelegg i barfotgang, trapper og tilsluttede rom er slitte og opprevne.

Alt av skillevegger, tau, ringer, basketkurver og bommer er de opprinnelige fra 1974. Det har vært stor slitasje på oppheng, drivverk, wire, duk osv. Disse må av sikkerhetsmessige grunner renoveres/byttes. Belegg på tribuner og galleri er slitt og opprevet og krever mye vedlikehold. Det er i tillegg vanskelig å holde gulvene rene pga. slitasjen og utgjør i dag en potensiell smittefare da tilfredsstillende renhold vanskeliggjøres.

Hallen har gamle strømkrevende lysarmaturer (36 stk a 400 W) som krever mye vedlikehold samt hyppige pæreskift pga. hard kontakt med hånd- og fotballer. Disse bør skiftes ut til LED-belysning av økonomiske hensyn og som et godt enøk-tiltak. Gamle kontakter og brytere i hall og utstyrsrom må byttes. Disse er 42 år gamle, mange har sår og er preget av slitasje ved inn- og utflytting av utstyr. Over tid kan gammelt elektrisk utstyr være en potensiell brannrisiko. Innvendige nedløpsrør for takvann ser «på overflaten» ut til å være intakt, men bør skiftes ut på sikt.

Utvendig er de gamle, blendede vinduene mot Speilen i pvc materialer veldig porøse og delvis ødelagte. Disse buler ut fra veggen, og fra enkelte av dem ramler det løse deler ned på gangveien under. Estetiske er ikke dette bra. Det ser ut som om platene er «brannskadde». Det er allikevel primært av sikkerhetsmessige grunner at gamle plater må demonteres og at vindusåpningene (26 stk) tettes igjen med egnede materialer. Opprinnelige vinduer i utstyrsrom og trappeoppganger (26 stk), under de blendede vinduene, bør skiftes.

Utgang fra kjeller mot Speilen må/bør bygges inne eller få tak over. Dette er en nødutgang, som ligger under bakkenivå og samler derfor store mengder snø som kan hindre fri ferdsel og i tillegg inviterer til forsøpling og annet hærverk.

Gipsveggen på søndre langside (på hallens publikumsgalleri) er ødelagt av mange års ballspill. Veggen bør kles med finerplater som tåler dagens bruk.

Rådmannen har satt opp en oppsummering over alle tiltak fordelt på ting som må gjøres, bør gjøres og enøk-tiltak.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo