Bystyret 15. september 2016

Tilbake til arkiverte møter

RS 30/16: Mandal sykehjem – havari i brannsentralen

RS 30/16: Mandal sykehjem – havari i brannsentralen

Den 20. juli klokken 23:00 mottok Bydrift alarm om at brannsentralen på Mandal sykehjem hadde falt ut. Totalt var cirka 100 detektorer ute av drift, noe som rammet avdelingene gul, rød og blå på sykehjemmet.  Det tok seks dager før anlegget var operasjonelt igjen.

Enhetslederen kan fortelle at med bakgrunn i den betydelige sikkerhetsrisikoen som er knyttet til dette anlegget, reservedelssituasjonen og anleggets alder, har det blitt besluttet å skaffe et nytt brannvarslingsanlegg til sykehjemmet. Situasjonen med gammelt anlegg, manglende reservedeler og usikkerhet knyttet til når anlegget faller ut neste gang, er ikke lenger forsvarlig.

Anskaffelsen er ut over budsjettrammen til Bydrift. Bystyret informeres derfor om et merforbruk knyttet til den bygningsmessige driften av sykehjemmet. Bydrift har hentet inn tilbud på nytt brannvarslingsanlegg. Anskaffelseskosten er estimert til kr.1,8 mill. I tillegg kommer arbeid, risiko og usikkerhet knyttet til etablering av et nytt brannvarslingsanlegg i et gammelt bygg. Totalt kostnadene kan derfor ikke fremskaffes nå. De økonomiske konsekvensene av dette vil bli ytterligere belyst i tertialrapporten.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo