Bystyret 15. september 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 108/16: Gratis parkering for el-biler

PS 108/16: Gratis parkering for el-biler

Fra nyttår gjøres en ny nasjonal parkeringsforskrift gjeldende. Ny forskrift er et resultat av et mangeårig arbeid og ble endelig vedtatt i mars, med virkning fra og med 2017.

Denne forskriften har blant annet fokus på økt brukervennlighet, like konkurransevilkår mellom offentlige og private og ryddighet i kommunens ulike roller innen parkering.
Den har også fokus på universell utforming, god kvalitet, like konkurranseforhold, offentlig kontroll av virksomheten og en forutsigbar, balansert og forbrukervennlig utøvelse.

Som de aller fleste kjenner til, har det til dags dato vært gratis for el-biler å parkere på offentlige parkeringsplasser med avgift. Styresmaktene innførte for noen år siden insentiver for å få flere til å anskaffe seg og bruke el-bil. Insentivordningen hadde en tids-/volumramme, som tilkjennega at fordelene ved anskaffelse og bruk ville opphøre når et eller flere mål var nådd. Antall el-biler i Norge passerte 50 000 (et av måltallene for insentivordningen) for en god tid tilbake.

I ny forskrift er det ikke lenger betalingsfritak for elektrisk eller hydrogendrevne biler. Forskriften gir likevel åpning for at den enkelte kommune kan, dersom man ønsker det, innføre betalingsfritak for disse motorvogntypene på kommunale avgiftsbelagte parkeringsplasser.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo