Bystyret 15. september 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 107/16: Heltidsprosjekt Mandal kommune

PS 107/16: Heltidsprosjekt Mandal kommune

I 2013 skrev KS sammen med organisasjonene NSF, Fagforbundet og Delta, under på Heltidserklæringen. Erklæringen slo fast at heltid skal være det normale i kommunesektoren, også i helse og omsorg.

For ytterligere å befeste arbeidet går organisasjonene et skritt videre to år etterpå og undertegner «Det store heltidsvalget 2015». Fokuset dreies nå over fra deltidsfokus til fokus på heltidskultur. Det ble utarbeidet en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Hovedtariffoppgjøret fra mai 2016 understreker viktigheten av en heltidskultur og at den må utvikles gjennom lokal forankring, involvering, gode prosesser og kunnskap om hva heltid innebærer for den enkelte, for ledelsen og for tjenesten.

Agderfylkene er den delen av landet med høyest andel deltidsansatte. Det er ansatte med grunnskoleutdanning som har lavest gjennomsnittlig stillingsprosent (KS-Kommunebarometer 2015). Agderfylkene utarbeidet i 2015 en regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (LIMplanen). Her peker de på at heltidssatsing er viktig for likestillingen på Agder.

Mandal kommune har jobbet med problematikken rundt ufrivillig deltid over mange år. Mandal kommune har i sitt arbeidsgiverpolitiske dokument vedtatt (2009) at vi skal jobbe for å redusere ufrivillig deltid. I 2010 og 2014 ble det gjennomført en kartlegging av ufrivillig deltid. Rapport fra kartleggingen er gjort kjent for bystyret.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo