Bystyret 15. september 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 106/16: Avtalt selvbosetting blant flyktninger i Mandal kommune

PS 106/16: Avtalt selvbosetting blant flyktninger i Mandal kommune

Under bystyremøtet i mai fremmet Morten Ekeland på vegne av opposisjonen en interpellasjon om integrering og bosetting av flytkninger knyttet til overgang fra mottak til bosetting.

Ekeland skrev blant annet at partiene er bekymret over overgangen fra asylmottak til bosetting i kommunene, og at kun et fåtall flyktninger blir bosatt i samme kommune som de har vært i asylmottak i. De som er aktive mens de er i mottak får venner, og blir kjent og integrert i lokalmiljøet – det er ressurssløsing dersom disse bosettes et annet sted. I sitt svar er ordføreren enig med interpellanten at tilfeldig bosetting i kommuner etter opphold på mottak kan være problematisk. Ordføreren er positiv til en lokal ordning med selvbosetting og ber rådmannen legge frem en sak der dette utredes.

Mandal kommune skal bosette 75 flyktninger, hvorav 25 enslig mindreårige flyktninger i 2016. Familiens hus har ansvar for bosetting av de enslig mindreårige og disse vil ikke være omfattet av en ordning med selvbosetting. NAV Mandal har sammen med Mandal Bydrift, ansvar for bosetting av flyktninger som ikke er enslig mindreårige. Det siste året har det ikke vært vanskelig å finne egnede boliger til flyktninger som skal bosettes i Mandal.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo