Bystyret 15. september 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 105/16: Endring av reguleringsplanen for Mandal Sentrum, Spesialområde bevaring – Befaring

PS 105/16: Endring av reguleringsplanen for Mandal Sentrum, Spesialområde bevaring – Befaring

I februar 2015 ble det lagt frem en sak til Planutvalget om mindre endring av reguleringsplanen for Mandal Sentrum. Endringen omfattet bestemmelser om vindusutforming i bevaringsområdet.

Det ble vedtatt at saken utsettes til bystyret har behandlet en mer omfattende sak om bevaringsområdene i Mandal.

Bevaringsbestemmelsene i Reguleringsplanen for Mandal Sentrum omhandler bygningsdetaljer så vel som det helhetlige inntrykket i bevaringsområdet. Bestemmelsene er utformet særskilt til den historiske trehusbebyggelsen.

Den historiske trehusbebyggelsen inngår i riksantikvarens NB! Register som er en database drevet av Riksantikvaren. Registeret gir en oversikt over områder som det knytter seg kulturminne- og kulturmiljøinteresser til, og som er av nasjonal interesse. NB!-registeret har p.t. ingen juridisk status, men er ment å være et verktøy til nytte for forvaltning lokalt, regionalt og nasjonalt.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo