Bystyret 15. september 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 104/16: Høringsuttalelse – Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, jord, odels- åseterett fra Regjeringen ved LMD

PS 104/16: Høringsuttalelse – Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, jord, odels- åseterett fra Regjeringen ved LMD

I regjeringen Solbergs plattform oppstilles regjeringens syn på norsk jord- og skogbruk. Plattformen tar sin utgangspunkt i blant annet et ønske om å styrke bondens rett til fritt å disponere sin egen eiendom, å skape et leve dyktig landbruk ved å styrke mulighetene for verdiskapning.

I tillegg tar den utgangspunkt i et ønske om å styrke jord- og skogbrukernes stilling som selvstendige næringsdrivende, å legge vekt på forutsigbarhet og reformer som kan gi økt lønnsomhet og at norske matprodusenter skal ha konkurransedyktige rammebetingelser for etablering og produksjon.

I oktober 2014 sendte Landbruks- og matdepartementet et brev et forslag på høring om å oppheve konsesjonsloven og enkelte bestemmelser i odelsloven som omhandler boplikt. Høringsfristen er satt til 26. september.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo