Bystyret 15. september 2016

Tilbake til arkiverte møter

Interpellasjon ved repr. Elisabeth Lindland, MDG «Bruk av sprøytemidler»

Interpellasjon ved repr. Elisabeth Lindland, MDG «Bruk av sprøytemidler»

Interpellanten viser til at mange tidligere bruke plantevernmidler er nå forbudt i Norge og mange andre land. Men at det likevel ikke er slik at vi er kvitt følgene av disse stoffene.

Enkelte brytes meget langsomt ned slik at flere tiår etter at bruken opphørte, finner man fortsatt igjen stoffene i prøver fra miljøet.

Forskning har pekt på at også det kjente og svært mye brukte sprøytemiddelet glyfosat, også kjent under selskapet Monsantos merkevare Roundup, kan føre til kreft. I følge verdens helseorganisasjon, WHO, er stoffet «sannsynligvis kreftfremkallende for mennesker». Det er bevist kreftfremkallende hos dyr. Det er også blitt knyttet opp mot antibiotika resistens og sykdommer som autisme/Asperger syndrom og hjerte- og karsykdommer. Dette har ført til at flere land, blant annet Frankrike og Nederland, har innført forbud mot dette sprøytemiddelet.

I 2014 rapporterte Forbrukerrådet at nordmenn nå lå an til å være ”verdensmestre” i å ha giftstoffer i blodet, flere giftstoffer enn våre naboer. Danmark og Sverige regulerer skadelige kjemikalier strengere enn Norge, fører mer tilsyn med hverdagsgiftene og informerer forbrukerne bedre. Så tidlig som i 2003 innførte Danmark forbud mot giftige sprøytemidler i offentlige anlegg. Sverige har også fulgt etter med et slikt forbud. I Norge har Statens veivesen kuttet bruken av Roundup. Enkelte kommuner i Norge har vedtatt å kutte bruken helt, eller redusere bruken til et minimum. Her kan Stavanger kommune nevnes.

Interpellanten lurer derfor på hvordan Mandal kommune ligger an med tanke på bruken av giftige sprøytemidler på sine offentlige areal.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo