Bystyret 15. september 2016

Tilbake til arkiverte møter

Interpellasjon ved rep. Morten Ekeland, SV «Lærlinger»

Interpellasjon ved rep. Morten Ekeland, SV «Lærlinger»

Interpellanten viser til at kommunen har vedtatt en ambisiøs plan for å bli en god kommune for læringer med 3 lærlingeplasser per 1000 innbyggere som målsetning. Totalt betyr det at kommunen skal ha ca 45 lærlingplasser.

Hele bystyret har stilt seg bak denne planen som ble initiert av ordfører Andersen, som gruppeleder i forrige periode. Det skal også nevnes at alle partier som stilte til valg i 2015 var opptatt av denne problemstillingen.

Interpellanten synes det derfor er litt bedrøvelig at de oppdaterte tallene for 2016 er langt unna de målsetningene bystyret har satt seg. 21 lærlinger og 1,35 % er statusen per 30.08.2016. Tallmaterialet er fra Fagopplæringen i Vest-Agder og kan være noe justert de siste to ukene. Allikevel er trenden klar. Vi er kun den 13. beste kommunen av 15 i fylket, kun Kristiansand (1,12) og Flekkefjord (0,99) er dårligere.

Opposisjonen i Mandal bystyre er ikke fornøyd med de resultatene vi har oppnådd per nå. Vi ønsker å invitere posisjonen og ordføreren med på å jobbe for å bedre situasjonen.

Interpellanten spør derfor på vegne av SV, AP, KrF og MDG om ordføreren er fornøyd med situasjonen og hvis ikke hva ordføreren tenker vil være gode tiltak for å bedre situasjonen.

Interpellanten lurer også på om ordføreren vil ta invitasjonen fra opposisjonen om å bedre kommunens  resultater og jobbe sammen for å få flere lærlingplasser.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo