Bystyret 16. juni 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 99/16: 2. gangsbehandling – detaljregulering for Elvebredden, Buøya

PS 99/16: 2. gangsbehandling – detaljregulering for Elvebredden, Buøya

Det ble meldt oppstart av planarbeid for Elvebredden, Buøya i juni 2013. Planområdet omfattes av reguleringsplan for Buøya, vedtatt 22. februar 2001, hvor området i hovedsak er regulert til offentlig bebyggelse (gamle Mesta-tomta), jord- og skogbruk øst for dette, og friområdet langs med Mandalselva.

Planområdet tar også med seg et areal på ca. 260 meter på nordsiden av fylkesveien, for å gjøre enkelte justeringer på allerede regulert gang- og sykkelvei.

Et planforslag ble behandlet i planutvalget i september 2015, hvor saken ble utsatt i påvente av klagebehandling for oppføring av driftsbygning/ammekufjøs på gbnr. 50/6, like sydvest for planområdet. Det ble også utarbeidet en prinsippsak til bystyret som tok for seg problemstillinger mellom landbruk og bolig, i tråd med vedtaket fra planutvalget.

Planforslaget ble behandlet på nytt i januar 2016 hvor det ble vedtatt å legge denne ut på offentlig ettersyn. Nå er planforslaget klar til ny behandling i bystyret.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo