Bystyret 16. juni 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 95/16: Mandat og ressurser til arbeidsgruppe energi og klima

PS 95/16: Mandat og ressurser til arbeidsgruppe energi og klima

Under bystyrets møte i oktober 2015 valgte bystyret fire politiske representanter til arbeidsgruppe energi og klima, og i saken var gjengitt mandat og sammensetning vedtatt av bystyret i 2011.

Arbeidsgruppen skal være et rådgivende organ for kommunen og andre aktører innen klima, miljø og energi. De skal også revidere eksisterende energi og klimaplan innen 2016, hvor det er definert klare målsettinger for næringsliv, offentlig sektor og private med hensyn til forbruk av energi og utslipp av CO2. Arbeidsgruppen har også som mandat å invitere kommunene i Lindesnesregionen til å utarbeide en plan for regionen innen 2017.

Forslag til nytt navn og mandat ble drøftet i arbeidsgruppens møte i april 2014, og det var enighet om at forslaget legges fram for bystyret.

De viktigste endringene i forhold til mandatet fra 2011 er at «miljø» tilføyes i arbeidsgruppens navn og oppgaver, og at det skal lages en handlingsplan «for klima, miljø og energi vennlige løsninger som kommunen tilrettelegger for og blir tatt i bruk innen transport, husbygging, landbruk og alternative energikilder i privat og offentlige bygg og drift av store bygg».

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo