Bystyret 16. juni 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 85/16: Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020

PS 85/16: Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020

I henhold til alkoholloven § 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Det anbefales at planen behandles i hver kommunestyreperiode. Det er ikke gitt direkte anvisninger om hva planen skal inneholde.

I siste kommunestyreperiode ble retningslinjene for salgs og skjenkebevillinger innarbeidet i Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016.

Under bystyrets siste møte før jul ble det vedtatt at rådmannen delegeres myndighet til å tildele prikker etter forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk. Det ble også vedtatt at delegasjoner i alkoholloven vurdere i alkoholpolitiske retningslinjer og at bystyret oppnevnte en styringsgruppe som skulle utarbeide alkoholpolitiske retningslinjer som skal gjelde fra 1. juli 2016.

Styringsgruppa har utarbeidet et forslag til retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger som også innbefatter forslag til delegasjon av myndighet til å fatte enkeltvedtak etter alkoholloven.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo