Bystyret 16. juni 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 83/16: Kvalitets- og utviklingsmelding – Helse og omsorg 2016

PS 83/16: Kvalitets- og utviklingsmelding – Helse og omsorg 2016

I forbindelse med Eldreplan 2020 vedtok Mandal bystyre at det skulle utarbeides en årlig kvalitetsmelding. For at årets kvalitets- og utviklingsmelding skal passe bedre inn i kommunens eksisterende rapporteringer er det gjort noen endringer, blant annet for å unngå for mange gjentakelser.

Forrige kvalitetsmelding var bygget opp rundt kommunens styringssystem og delt inn etter kommunens fokusområder. I år har vi lagt vekt på å utarbeide en kvalitets- og utviklingsmelding med fokus på kommuneplanens overordna målsettinger og hvordan man jobber innenfor helse og omsorg for å nå disse. Rapportering på kommunens fem fokusområder skjer i årsrapporten og gjennom økonomiplandokumentet og tertialrapporter.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo