Bystyret 19. mai 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 63/16: Søknad om godkjennelse som typisk turiststed

PS 63/16: Søknad om godkjennelse som typisk turiststed

I april fremmet Mandal Handel og Service Forening en søknad om at Mandal kommune søker Fylkesmannen om godkjennelse som typisk turiststed fra 19. juni til 15. august. Det er fra og med 26. juni at foreningen ønsker å ha søndagsåpent.

Det fremgår av søknaden at foreningen har hatt møte med Fylkesmannen som stiller seg positiv til en søknad og har lovet at denne vil bli behandlet raskt fra deres side.

Ifølge loven om helligdagsfred kan Fylkesmannen bestemme at et området skal regnes som typisk turiststed for hele eller deler av året etter søknad fra kommunen. I loven fremgår det også at det er et vilkår at «salget i de aktuelle periodene hovedsakelig skjer til turister». En slik forskrift vil ha som virkning at åpningstidsbegrensningene i helligdagsfredsloven ikke gjelder.

Mandal Handel og Service Forening (MHSF) påpeker at Mandal er en typisk turistby og er avhengig av turistene om byen skal kunne opprettholde et levende og godt næringsgrunnlag for butikker og restauranter. Handel og reiseliv utgjør i dag den desidert største næring i byen med mer enn 1000 ansatte service medarbeidere. Det understrekes at MHSF ikke vil stille krav til sine medlemmer om søndagsåpne butikker. Hver enkelt butikkdriver/eier vil stilles fritt til å fatte egen beslutning.

Foreningen søkte også om dette i fjor, her kan du høre den debatten.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo