Bystyret 19. mai 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 62/16: Kommunereformen – Avsluttende behandling

PS 62/16: Kommunereformen – Avsluttende behandling

Kommunereformen ble lansert i forbindelse med fremleggelsen av kommuneproposisjonen for 2015. Bystyret vedtok i juni 2014 å sette ned en arbeidsgruppe for å utrede og vurdere om Mandal kommune bør slå seg sammen med andre kommuner samt gi en anbefaling om hvilke kommuner som eventuelt bør inngå i en ny og større kommune.
Videre følger det av bystyrets vedtak at styrker og svakheter ved å gjennomføre en kommunesammenslåing skal vurderes opp mot styrker og svakheter ved å stå alene. Etter kommunevalget i 2015 ble en ny arbeidsgruppe etablert etter vedtak i bystyret. Arbeidsgruppen har avholdt flere møter, hatt løpende kontakt og deltatt på møter i styringsgruppen for prosjektet Nye Lindesnes.

I arbeidsgruppens møte like etter påske, ble det besluttet at rådmannen utarbeider et notat med en anbefaling i forhold til arbeidsgruppens mandat basert på arbeidet med kommunereformen og vedtatt intensjonsavtale. Rådmannen har bygget opp dette notatet med utgangspunkt i Fylkesmannens brev av 21.4.2016 der kommunene oppfordres til å foreta en egenvurdering av kommunens situasjon sett opp mot regjeringens kriterier for kommunereformen.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo