Bystyret 19. mai 2016

Tilbake til arkiverte møter

Interpellasjon ved repr. Morten Ekeland, SV «Et punkt for en bedre integrering»

Interpellasjon ved repr. Morten Ekeland, SV «Et punkt for en bedre integrering»

Interpellanten viser til at regjeringen fører en «streng og rettferdig asyl- og innvandingspolitikk». Det er delte meninger om denne politikken. Om integreringspolitikken er det noe lettere å se muligheter på tvers av politikken.

Interpellanten synes det var gledelig at statssekretær for innvandrings- og integreringsministeren, Hanne C.S Iversen, på KS-fylkes møte i februar signaliserte en bedre politikk i overgangen fra mottak til bosetting.

Interpellanten utdyper at det i dag er slik at mennesker som skal fra mottak til bosetting i kommunene må gjennom en slags Lotto-trekning. Hvis et menneske er i mottak i Mandal, kan vedkommende ende opp hvor som helst i landet. Kun et fåtall, gjerne med gode hjelpere, får oppfylt ønsket om å få samme kommune i mottak og i bolig. Dette er ressurssløsing med menneskelige skjebner og et stort tap for Mandal og andre kommuner.

Vi kan gå så langt som å si at dette fører til negativ integrering. Mange mennesker sitter i mottak og venter lenge før de får bosetting i kommunene. Dersom en familie har vært aktiv, fått nye venner, integrert seg selv og blitt en del av lokalsamfunnet, blir de gjerne sendt til Hammerfest. Akkurat på samme måten kan en godt integrert familie i Hammerfest bli sendt til Mandal. Dermed må de starte helt på nytt, et sted uten nettverk og venner.

Vi hadde ventet at integreringsmeldingen som kom 11.  mai skulle ta tak i dette problemet da statssekretæren var såpass tydelig i Kristiansand i februar. Det er derfor med skuffelse at det på dette området har blitt gjort tilnærmet ingenting. Det skal fortsatt være et helt frivillig valg den enkelte kommune skal ta før IMDI fordeler bosetting i kommunene.

Interpellanten lurer på om ordføreren er enig i at det er et stort og reelt problem. Han spør også om ordføreren vil formidle AP, KrF, MDG og SVs skuffelse og bekymring til departementet og om ordføreren vil sette i gang en prosess slik at Mandal kan bli en foregangsby på området, slik at godt integrerte mandalitter medet ønske om å fortsette å være mandalitter får lov til det.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo